LINKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19/CORONA

www.coronasmitte.dk

 

Pollental
Pollenarkiv fra DMI: www.dmi.dk
Dagens pollental og generel information fra Astma-Allergi Danmark: www.astma-allergi.dk
Pollen i Europa: www.polleninfo.org
Pollen i verden (henvisninger til rette hjemmesider): www.worldallergi.org


Astma og allergi
Astma-Allergi Danmark (før Astma-Allergiforbundet): www.astma-allergi.dk
Anti Doping Danmark: www.antidoping.dk
Dansk Allergicenter: www.allergileksikon.dk
Erhvervsvalg ved astma, høfeber og eksem: www.sst.dk
Astma og allergi i skolen: www.astma-allergiiskolen.dk
Videncenter for Allergi (om kontaktallergi): www.videncenterforallergi.dk
Fødevarestyrelses pjecer om fødevareallergi:

  • Pollenallergi og mad
  • Allergi over for korn, jordnødder, nødder og soja
  • Allergi over for mælk,æg, fisk og skaldyr
  • Nikkelallergi og mad
     

KOL
Hjemmeside for KOL-patienter og deres pårørende: www.kol.dk


Alle lungesygdomme
Danmarks Lungeforening: www.lunge.dk


Kontakt til andre lungesyge
Snak om lunger: www.lunge.dk/snakomlunger


Medicin
Information om al medicin: www.min.medicin.dk
Instuktionsvideoer til de forskellige inhalationssystemer(astma og KOL): www.min.medicn.dk


Medicintilskud
Generelle regler: www.laegemiddelstyrelsen.dk


Patienterstatningen
Alle patienter er omfattet af en offentlig erstatningsordning.
Ordningen dækker, hvis du kommer til skade i forbindelse med behandling på et offentligt hospital, et privat hospital, hos egen læge, hos en speciallæge eller hos andre privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner.
Ordningen dækker også lægemiddelskader.
Yderligere information og direkte adgang til anmeldelse: www.patienterstatningen.dk


Patientombuddet
Patientombuddet fungerer som én samlet indgang for patienter, som ønsker at klage over den faglige behandling i det danske sundhedsvæsen.
For direkte adgang til patientombuddet: www.patientombuddet.dk
www.sst.dk

 

Utilsigtet hændelse
Ønsker man som patient at indberette problemer eller oplevede fejl  under kontakt til sundhedssystemet – men ikke ønsker at indgive en reel klage - se ovenfor- kan man indberette til: Styrelsen for patient sikkerhed
 

Privatlivspolitik
Ifølge EU-GDPR lovændring pr. 25./5 - 2018, har klinikken ændret i sin privatlivspolitik, ændringerne og generelle forhold kan findes her.